Bliv medlem af Migræne danmark!

Kontingentet dækker et kalenderår. Du får selvfølgelig MigræneNyt for hele året.

 Medlemsskab 2018
Personligt medlemsskab 225,-
Familiemedlemsskab 360,-
Ungdomsmedlem eller pensionist 110,-

Nye medlemmer kan melde sig ind i Migræne danmark ved at indbetale 225,- via Mobilepay til 91134. Husk at oplyse både navn og adresse. Der er plads til 65 bogstaver i beskedfeltet på Mobilepay. Send evt. en mail til kasserer@migraeniker.dk med adressen, hvis der ikke er plads nok, eller indbetale beløbet på konto nr. 9886 – 0000246572.

Bliv medlem og få adgang til dette område. Som medlem får du MigræneNyt med posten fire gange om året, og du får adgang til grundigere og mere udtømmende information om migræne, end på det åbne område. Samtidig støtter du Migræne danmarks arbejde.

Migræne danmark modtager ikke støtte (hverken penge eller indirekte støtte) fra medicinalindustrien eller andre, som ønsker at markedsføre produkter til specielt til migrænikere.

Dit medlemsbidrag er derfor vigtigt for at Migræne danmark fortsat frit  kan tale migrænikernes sag, om medicin, behandling, økonomi og generelle forhold for migrænikere.

Husk at melde adresseændring til info@migraeniker.dk hvis du flytter. Så er du sikker på at få MigræneNyt!