Bliv medlem af Migræne danmark!

Kontingentet dækker et kalenderår. Du får selvfølgelig MigræneNyt for hele året.

Medlemsskab2020
Personligt medlemsskab225,-
Familiemedlemsskab225,-
Ungdomsmedlem eller pensionist110,-
Støttemedlem500,-

Nye medlemmer kan melde sig ind i Migræne danmark ved at indbetale 225,- via Mobilepay til 91134. Husk at oplyse både navn, e-mail og adresse. Der er plads til 65 bogstaver i beskedfeltet på Mobilepay. Send evt. en mail til medlem@migraeniker.dk med adressen, hvis der ikke er plads nok, eller indbetale beløbet på konto nr. 9886 – 0000246572.

Støttemedlemskab er et passivt medlemskab, som kan opnås af enkeltpersoner, virksomheder, fonde, banker, institutioner og andre,  som støtter foreningen med 500 kr. per år. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

Medlemsfordele

  • Du får MigræneNyt, vores medlemsblad, 4 gange om året. Bladet indeholder hver gang 24 sider med seneste nyt fra videnskaben, aktuelle temaer, sidste nyt om migrænemedicin og den behandling lægerne tilbyder os, alt sammen skrevet så alle kan forstå det. Desuden patienthistorier fra det virkelige liv og analyser af, hvordan migræne påvirker os på arbejdet, i familien, sammen med vennerne og meget mere.
  • Du får også invitation til foredrag rundt omkring i landet, og hvis vi er nødt til at opkræve penge for deltagelsen, er det billigere for medlemmerne.
  • Jo bedre man kender sin migræne, jo bedre kan man også skabe sig et godt liv med migrænen.
  • Migræne danmark modtager ikke støtte (hverken penge eller indirekte støtte) fra medicinalindustrien eller andre, som ønsker at markedsføre produkter til specielt til migrænikere. Derfor er vores informationer ikke påvirket af et ønske om at sælge medicin eller apparater, som måske kan lindre migræne.
  • Du støtter migrænesagen. Sammen er vi stærkere.

Dit medlemsbidrag er vigtigt for at Migræne danmark fortsat frit  kan tale migrænikernes sag, om medicin, behandling, økonomi og generelle forhold for migrænikere.

Husk at melde adresseændring til medlem@migraeniker.dk hvis du flytter. Så er du sikker på at få MigræneNyt!