Bliv medlem af Migræne danmark!

Kontingentet dækker et kalenderår. Du får selvfølgelig MigræneNyt for hele året.

Medlemsskab2019
Personligt medlemsskab225,-
Familiemedlemsskab225,-
Ungdomsmedlem eller pensionist110,-
Støttemedlem500,-

Nye medlemmer kan melde sig ind i Migræne danmark ved at indbetale 225,- via Mobilepay til 91134. Husk at oplyse både navn og adresse. Der er plads til 65 bogstaver i beskedfeltet på Mobilepay. Send evt. en mail til medlem@migraeniker.dk med adressen, hvis der ikke er plads nok, eller indbetale beløbet på konto nr. 9886 – 0000246572.

Støttemedlemskab er et passivt medlemskab, som kan opnås af enkeltpersoner, virksomheder, fonde, banker, institutioner og andre  som støtter foreningen med 500 kr per år. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

Bliv medlem og få adgang den nyeste viden om migræne. Du  får MigræneNyt med posten fire gange om året, og du får dermed adgang til grundig og mere udtømmende information om migræne. Samtidig støtter du Migræne danmarks arbejde.

Migræne danmark modtager dog ikke støtte (hverken penge eller indirekte støtte) fra medicinalindustrien eller andre, som ønsker at markedsføre produkter til specielt til migrænikere.

Dit medlemsbidrag er vigtigt for at Migræne danmark fortsat frit  kan tale migrænikernes sag, om medicin, behandling, økonomi og generelle forhold for migrænikere.

Husk at melde adresseændring til medlem@migraeniker.dk hvis du flytter. Så er du sikker på at få MigræneNyt!