Bliv medlem af Migræne danmark og støt foreningens arbejde!

Medlemskab

Kontingentet dækker et kalenderår. Du får selvfølgelig MigræneNyt for hele året.

Medlemsskab 2022
Personligt medlemsskab250,-
Familiemedlemsskab250,-
Ungdomsmedlem eller pensionist125,-
Støttemedlem500,-

Nye medlemmer kan melde sig ind i Migræne danmark ved at indbetale 250,- via Mobilepay

til 91134. Husk at oplyse både navn, e-mail og adresse. Der er plads til 65 bogstaver i beskedfeltet på Mobilepay. Send evt. en mail til medlem@migraeniker.dk med adressen, hvis der ikke er plads nok.

Du kan også indbetale beløbet som bankoverførsel til konto nr. 9886 – 0000246572.

Støttemedlemskab

Støttemedlemmer kan være enkeltpersoner, virksomheder, fonde, banker, institutioner og andre,  som støtter foreningen med 500 kr. per år. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

Støt Migræne danmarks arbejde med en gave

Hvis du synes Migræne danmark gør et værdifuldt arbejde for de danske migrænikere, er du velkommen til at give foreningen en pengegave. Desværre får vi ikke tilstrækkeligt mange gaver til at vi kan opretholde en godkendelse efter Ligningslovens § 8A (se liste over godkendte organisationer), dvs. du kan ikke trække  gavebeløb fra på selvangivelsen.

Migræne danmark modtager dog ikke pengegaver fra medicinalindustrien eller andre, som markedsfører produkter specielt til migrænikere.

Testamentariske gaver kan fritages for boafgift. Hvis du ønsker at betænke Migræne danmark i et testamente, anbefaler vi at du kontakter en advokat.

Medlemsfordele

  • Du får MigræneNyt, vores medlemsblad, 3 gange om året, enten på papir (det koster 80 kr. ekstra om året) eller som PDF-filer. Bladet indeholder hver gang 24 sider med seneste nyt fra videnskaben, aktuelle temaer, sidste nyt om migrænemedicin og den behandling lægerne tilbyder os, alt sammen skrevet så alle kan forstå det. Desuden patienthistorier fra det virkelige liv og analyser af, hvordan migræne påvirker os på arbejdet, i familien, sammen med vennerne og meget mere.
  • Du får invitation til foredrag rundt omkring i landet (via internettet i Corona-tider), og hvis vi er nødt til at opkræve penge for deltagelsen, er det billigere for medlemmerne.
  • Jo bedre man kender sin migræne, jo bedre kan man også skabe sig et godt liv med migrænen. 
  • Migræne danmark modtager ikke støtte (hverken penge eller indirekte støtte) fra medicinalindustrien eller andre, som ønsker at markedsføre produkter til specielt til migrænikere. Derfor er vores informationer ikke påvirket af et ønske om at sælge medicin eller apparater, som måske kan lindre migræne.
  • Du støtter migrænesagen ved at være medlem. Sammen er vi stærkere

Dit bidrag er vigtigt for at Migræne danmark fortsat frit  kan tale migrænikernes sag, om medicin, behandling, økonomi og generelle forhold for migrænikere.

Adresseændring

Husk at melde adresseændring til medlem@migraeniker.dk hvis du flytter eller ønsker at modtage MigræneNyt via en ny mail-adresse. Så er du sikker på at få MigræneNyt 3  gange om året!