Møder og foredrag

Generalforsamling og regnskab for 2019

Generalforsamlingen er udskudt pga. corona og finder nu sted d. 30. november kl. 19-20.30. Den afholdes virtuelt, dvs. via internettet. Nærmere information om, hvordan man deltager, kommer senere.

Først holder den engagerende migræneforsker Thien Do fra Hovedpinecenteret i Glostrup foredrag om nye behandlingsformer. Han står også til rådighed for jeres spørgsmål.

Derefter er der generalforsamling. Dagsorden ifølge Migræne danmarks vedtægter. Nærmere information kommer senere.