MigræneNyt udkommer i marts, august og november.

Bladet er sendt til trykkeriet og sendes ud til mail-abonnenterne snarest. Hvis du ikke får dit blad i løbet af få dage (med mail) eller lidt senere (med posten), så send en mail til info@migraeniker.dk.

Du kan få bladet som PDF eller på papir. Skriv på en mail, hvis du foretrækker den anden version.

Er du endnu ikke medlem af Migræne danmark? Så kik her https://www.migraeniker.dk/bliv-medlem/

Medicinrådet er nu begyndt at tænke på, om en ny medicin faktisk vil reducere de samlede offentlige udgifter (incl. sociale udgifter) til de patienter, som KAN behandles, når de vurderer en ny medicin. Det har ikke hidtil været praksis.

Leif Vestergaard Pedersen er patient-repræsentant i Medicinrådet og medlem af Etisk Råd. Han har tidligere været direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Læs Medicinrådets pressemeddelelse om godkendelse af CGRP-antibodies som forebyggende medicin mod migræne fra. 6. januar 2021 her.

Sundhedspolitisk Tidsskrift bragte derefter denne omtale.

En detalje, som kan være vigtig for migrænikerne, er den behandlingsvejledning, som Medicinrådet har udarbejdet for brugen af de tre nye mediciner (Aimovig, Ajovy og Emgality). Der er ikke krav om en medicinsanering, inden behandling med CGRP-midlerne begyndes – kun at migrænikeren fører migrænedagbog 4 uger inden behandlingen.

Det kan blive interessant at følge med i, om Referenceprogrammets krav på side 21 om medicinsanering kan opretholdes i forbindelse med behandling med CGRP-medicinerne.

Nu mangler der en forhandling om prisen på medicinerne. Regionerne betaler for medicinen, så de skal nok være med i nogle drøftelser om, hvor mange der kan få injektionerne. Vi håber, at de hundredevis af migrænikere, som nu venter frustrerede pga. det begrænsede antal behandlede, snart kan blive behandlet og få et bedre liv.

Indtil nu har der været 600 ‘pladser’ til behandling med CGRP antibodies her i landet. Speciallæge og ph.d. Faisal Mohammad Amin fra Dansk Hovedpinecenter  vurderer, at mindst 5.000 patienter er kandidater til CGRP-antistofbehandlingerne.

Så intet ligger helt fast. Men et vigtigt skridt er taget, til gavn for tusinder af migrænikere.

Migræne danmark siger tak til alle, der har været med til at danne basis for Medicinrådets beslutning.

Behandlingsvejledninger er lægernes kogebøger. De er fulde af ‘opskrifter’ på hvordan en sygdom skal behandles. Det er fint, hvis man er lokal læge, som skal kunne reagere hurtigt og kompetent på en sygdom, som måske ligger lidt langt nede i hukommelsen.

Vi kan læse med i kogebøgerne – de fleste ligger frit fremme på internettet. Men de er skrevet på lægelatin. Med masser af ord, som den almindelige dansker ikke har hørt eller læst tidligere og knudrede sætninger.

Læs Referenceprogrammets kapitel 3 og 6 oversat til almindeligt dansk

Lix’en (læsbarheden) er stadig ikke let, for der er mange lange ord, og oversættelsen følger stort set den oprindelige tekst, der hvor det er muligt. Men denne ‘oversættelse’ er væsentligt lettere at forstå end originalen.

Et link til oversættelsen kan også findes her.

Denne uges nye migrænemedicin er en -gepant. Dvs det er en CGRP-hæmmer, lidt lige som Aimovig. Men den kommer som tabletter, og er anfaldsmedicin.

Den nye medicin hedder NURTEC™ ODT (rimegepant), og markedsføres af firmaet Biohaven. De lover den vil have fuld virkning efter en time, og virkningen holder op til 48 timer.

Læs Biohavens pressemeddelelse her.

Vyepti er en CGRP-blokker, dvs. i samme familie som Aimovig som vi nok kender og Ajovy, som endnu ikke markedsføres i Danmark. Men Vyepti er intravenøse injektioner, dvs. man skal have injektionerne hos en læge eller evt. sygeplejerske. Aimovig og Ajovy kommer med ‘gør-det-selv-injektioner, så man kun skal til lægen/sygeplejersken hver 3. måned.

Det tager nok et års tid eller mere inden Vyepti er godkendt til markedsføring i EU og derefter vurderet af Medicinrådet her i landet.

Læs pressemeddelelsen fra Lundbeck. Det er et dansk medicinalfirma, som købte et mindre medicinalfirma incl. Vyepti for et års tid siden.

Det bliver måske interessant at se, hvordan et dansk firma vil markedsføre denne medicin her i landet.

Behandlingen med det nye forebyggende middel, Aimovig, presser de bl.a. Dansk Hovedpinecenter i Glostrup og Hovedpineklinikken i Århus, så ventetiderne nu er endnu længere.

Fra TV-avisen 19. februar 2020.

Læs mere om hvordan du klager over din behandling eller over f.eks. manglende samtykke ol.

Der sker en masse indenfor de forebyggende CGRP-blokkere (de månedlige injektioner mod migræne). Her er et forsøg på at skabe lidt overblik. Senest opdateret 25. april 2019.

Kaldenavn Lægenavn Producent Brug i Danmark Hvem udskriver? Godkendt til
Aimovig Erenumab Novartis April 2019, anbefalet af Medicinrådet Hovedpineklinikker på hospitaler Kronisk migræne, krav om mindst 2 fejlslagne forebyggende behandlinger
Ajovy Fremanezumab Teva Ansøgning forår 2019 ? ?
Emgality Galcanezumab Eli Lilly ? ? ?

Hvorfor har de sådan nogle underlige navne?

Endelserne fortæller noget om hvordan medicinen er fremstillet. “-umab” er humane antibodies; “-zumab” er humanized antibodies, dvs. en kombination af humane antibodies og antibodies fra mus eller rotter.

En antibody består af en stabil (dvs. kan ikke ændres) stilk-del og to ‘arme’som kan ændres i laboratoriet. Man kan kombinere dele af armene fra f.eks. en mus og et menneske. Består armene alene af menneske-materiale får medicinen et navn, som ender på “-umab”. Er der f.eks. en kombination af genetisk materiale fra mus sammen med det humane materiale, får medicinen et navn, der ender på “-zumab” (antibody nr. 2 fra højre i figuren nedenfor).

Der er gode erfaringer fra f.eks. cancerbehandling med begge typer monoclonale antibodies.

 

Afgørelsen blev publiceret 10. april 2019. Hovedbudskabet er, at Medicinrådet anbefaler, at migrænikere med mere end 8 dages migræne, som sammen med spændingshovedpine giver mere end 15 dage med hovedpine om måneden, kan få behandling med Aimovig. Dog med den betingelse, at migrænikerne skal have prøvet forebyggende behandling med en blodtrykssænkende medicin og en epilepsimedicin, uden at få den forventede reduktion i migrænedagene per måned. Medicinrådet ser Aimovig som et alternativ til Botox-behandling. Behandlingen med Aimovig vil ske på et hospital, og patienten skal ikke betale for behandlingen.

Medicinrådets formand oplyser også, at der i første omgang skal regnes med, at man behandler 350 patienter om året.

Hvis du har kronisk migræne og har været igennem virkningsløse behandlinger med blodtrykssænkende midler og epilepsimidler, kan du evt. henvende dig til den hospitalsklinik, som har behandlet dig. Måske kan du så komme med i betragtning til behandling med Aimovig.