Lider du af menstruations-migræne,
så kom og hør hvad forskningen har at byde på.

Foredrag den

30. april kl. 15-16

med forsker Mona Ameri Chalmer fra Dansk Hovedpinecenter

Marie Krogh Auditoriet

indgang 50,

J.B. Windsløws Vej 4, Odense Universitetshospital,

5000 Odense.

Langt flere kvinder end mænd har migræne. For kvinder i den fødedygtige alder er forekomsten af migræne to til tre gange større end blandt mænd i samme alder, og der er mange interessante relationer til de kvindelige kønshormoner. Den markante forskel mellem kønnene har ansporet læge, Ph.d. og forsker ved Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, Mona Ameri Chalmer, til at undersøge, hvad årsagerne kan være.

Særligt for kvinder med migræne er såkaldt menstruations-migræne. Omkring 10% af alle kvindelige migrænepatienter har udelukkende anfald på menstruationstidspunktet – ren menstruationsmigræne – mens et større antal dels har anfald på menstruations-tidspunktet, dels uden for – såkaldt menstruations-relateret migræne. Menstruations-migræne adskiller sig klinisk fra anden migræne blandt andet ved, at de menstruationsrelaterede migræneanfald er sværere, mere langvarige og vanskeligere at behandle, sammenlignet med anfald uden for menstruationen.

Desværre foreligger der en misforståelse om, at der ikke er nogen behandling for menstruations-migræne. Det er heldigvis ikke tilfældet. Selvom menstruations-migræne kan være vanskeligere at behandle end andre typer migræne, så kan det behandles. Mona Ameri Chalmer vil bl.a. fortælle om  sin forskning indenfor menstruations-migræne, og hvordan menstruations-migræne kan behandles. Derudover vil hun sætte fokus på den markante kønsforskel, der er i migræne.

Foredraget er arrangeret af Migræne og Hovedpineforeningen og Migræne danmark.

Tilmelding på post@hovedpineforeningen.dk senest den 26. april 2023.
Medlemmer af Migræne danmark eller Migræne- og Hovedpineforeningen har gratis adgang. Andre bedes om at betale 50 kr. på MobilePay 65571 senest den 26. april 2023.

Medlemmer af Migræne danmark får MigræneNyt enten som en fil eller på papir.

Er du ikke medlem endnu, kan du stadig nå at få MigræneNyt 2022-1, hvis du skynder dig at blive meldt ind.

Dette blad indeholder bl.a. artikler om Covid og migræne, om danske forskningsresultater, som viser at man fint kan begynde på forebyggende behandling med CGRP antistof uden forudgående medicinsanering, om ventetiderne på CGRP antistofferne (de bliver kortere), og selvfølgelig indkaldelsen til generalforsamlingen 28. april 2022.

Generalforsamlingen afholdes online, så medlemmer fra hele landet let kan deltage.

Læs mere om generalforsamlingen her.

MigræneNyt udkommer i marts, august og november.

Bladet er sendt til trykkeriet og sendes ud til mail-abonnenterne snarest. Hvis du ikke får dit blad i løbet af få dage (med mail) eller lidt senere (med posten), så send en mail til info@migraeniker.dk.

Du kan få bladet som PDF eller på papir. Skriv på en mail, hvis du foretrækker den anden version.

Er du endnu ikke medlem af Migræne danmark? Så kik her https://www.migraeniker.dk/bliv-medlem/

Medicinrådet er nu begyndt at tænke på, om en ny medicin faktisk vil reducere de samlede offentlige udgifter (incl. sociale udgifter) til de patienter, som KAN behandles, når de vurderer en ny medicin. Det har ikke hidtil været praksis.

Leif Vestergaard Pedersen er patient-repræsentant i Medicinrådet og medlem af Etisk Råd. Han har tidligere været direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Læs Medicinrådets pressemeddelelse om godkendelse af CGRP-antibodies som forebyggende medicin mod migræne fra. 6. januar 2021 her.

Sundhedspolitisk Tidsskrift bragte derefter denne omtale.

En detalje, som kan være vigtig for migrænikerne, er den behandlingsvejledning, som Medicinrådet har udarbejdet for brugen af de tre nye mediciner (Aimovig, Ajovy og Emgality). Der er ikke krav om en medicinsanering, inden behandling med CGRP-midlerne begyndes – kun at migrænikeren fører migrænedagbog 4 uger inden behandlingen.

Det kan blive interessant at følge med i, om Referenceprogrammets krav på side 21 om medicinsanering kan opretholdes i forbindelse med behandling med CGRP-medicinerne.

Nu mangler der en forhandling om prisen på medicinerne. Regionerne betaler for medicinen, så de skal nok være med i nogle drøftelser om, hvor mange der kan få injektionerne. Vi håber, at de hundredevis af migrænikere, som nu venter frustrerede pga. det begrænsede antal behandlede, snart kan blive behandlet og få et bedre liv.

Indtil nu har der været 600 ‘pladser’ til behandling med CGRP antibodies her i landet. Speciallæge og ph.d. Faisal Mohammad Amin fra Dansk Hovedpinecenter  vurderer, at mindst 5.000 patienter er kandidater til CGRP-antistofbehandlingerne.

Så intet ligger helt fast. Men et vigtigt skridt er taget, til gavn for tusinder af migrænikere.

Migræne danmark siger tak til alle, der har været med til at danne basis for Medicinrådets beslutning.

Behandlingsvejledninger er lægernes kogebøger. De er fulde af ‘opskrifter’ på hvordan en sygdom skal behandles. Det er fint, hvis man er lokal læge, som skal kunne reagere hurtigt og kompetent på en sygdom, som måske ligger lidt langt nede i hukommelsen.

Vi kan læse med i kogebøgerne – de fleste ligger frit fremme på internettet. Men de er skrevet på lægelatin. Med masser af ord, som den almindelige dansker ikke har hørt eller læst tidligere og knudrede sætninger.

Læs Referenceprogrammets kapitel 3 og 6 oversat til almindeligt dansk

Lix’en (læsbarheden) er stadig ikke let, for der er mange lange ord, og oversættelsen følger stort set den oprindelige tekst, der hvor det er muligt. Men denne ‘oversættelse’ er væsentligt lettere at forstå end originalen.

Et link til oversættelsen kan også findes her.

Denne uges nye migrænemedicin er en -gepant. Dvs det er en CGRP-hæmmer, lidt lige som Aimovig. Men den kommer som tabletter, og er anfaldsmedicin.

Den nye medicin hedder NURTEC™ ODT (rimegepant), og markedsføres af firmaet Biohaven. De lover den vil have fuld virkning efter en time, og virkningen holder op til 48 timer.

Læs Biohavens pressemeddelelse her.

Vyepti er en CGRP-blokker, dvs. i samme familie som Aimovig som vi nok kender og Ajovy, som endnu ikke markedsføres i Danmark. Men Vyepti er intravenøse injektioner, dvs. man skal have injektionerne hos en læge eller evt. sygeplejerske. Aimovig og Ajovy kommer med ‘gør-det-selv-injektioner, så man kun skal til lægen/sygeplejersken hver 3. måned.

Det tager nok et års tid eller mere inden Vyepti er godkendt til markedsføring i EU og derefter vurderet af Medicinrådet her i landet.

Læs pressemeddelelsen fra Lundbeck. Det er et dansk medicinalfirma, som købte et mindre medicinalfirma incl. Vyepti for et års tid siden.

Det bliver måske interessant at se, hvordan et dansk firma vil markedsføre denne medicin her i landet.

Behandlingen med det nye forebyggende middel, Aimovig, presser de bl.a. Dansk Hovedpinecenter i Glostrup og Hovedpineklinikken i Århus, så ventetiderne nu er endnu længere.

Fra TV-avisen 19. februar 2020.