Læs mere om hvordan du klager over din behandling eller over f.eks. manglende samtykke ol.