Østrogener og migræne

Det har været kendt siden 1972 (1) at ca. 10% af alle de kvinder, der begynder med østrogentilskud, udvikler migræne i løbet af ca. ½ år. Se filmen med læge Janne Teglbjerg om migræne og p-piller.

Her i landet tager ca. 700.000 kvinder østrogen, enten som p-piller (ca. 450.000 kvinder) eller som tilskud af andre årsager (f.eks. mod afkalkning, ca. 250.000 kvinder) (2). Det betyder at op til 70.000 kvinder kan have denne form for ’selvforskyldt’ østrogenmigræne.

P-pillerne udskrives især til kvinder mellem 21 og 33 år. Op til 25% af denne aldersgruppe blandt kvinder har haft mindst et migræneanfald indefor de seneste 12 måneder (tal fra USA, men de kan formentlig overføres til Danmark) (3).

Der er ca. 1.100.000 danske kvinder mellem 20 og 49 år. Knapt halvdelen (ca. 450.000) tager p-piller. Der er desværre ingen undersøgelser, som dokumenterer, hvor mange af de kvinder, der tager østrogener, som led af migræne inden de begyndte østrogentilskuddet. Men vi ved, at 10% af de, der starter på østrogentilskud udvikler migræne (dvs. de havde det ikke tidligere), så omkring 45.000 danske kvinder har migræne på grund af p-pillerne.

Regner vi med, at ønsket om at bruge p-piller ikke påvirkes af, om kvinden har østrogenmigræne i forvejen, kan vi regne med at ca. 10% af de 45.000 kvinder, som har migræne på grund af p-pillerne, havde migræne inden de begyndte på pillerne, dvs. at ‘kun’ ca. 40.000 kvinder har migræne på grund af deres p-piller, mens ca. 110.000 kvinder har østrogenmigræne på grund af deres naturlige hormonsvingninger.

For god ordens skyld skal det også nævnes, at nogen kvinder oplever en bedring i deres migræne, når de begynder på at tage østrogener.

Omkring 250.000 danske kvinder tager østrogener efter overgangsalderen. Disse kvinder ville ikke have østrogenmigræne uden dette tilskud, da deres naturlige østrogensvingninger er ophørt. Dvs. at 25.000 ældre danske kvinder lider af migræne, fordi de ønsker dette tilskud.

Alt i alt har ca. 65.000 danske kvinder migræne på grund af deres ønske om at tage østrogener.

Migræne kan også udløses af andre årsager end hormoner. Største årsag er formentlig fødevarer, som man regner med udløser migræne hos ca. 5% af både voksne mænd, voksne kvinder og børn. Det samlede antal migrænikere med henholdsvis fødevaremigræne, ’naturlig’ hormonmigræne og selvforskyldt hormonmigræne fremgår af figuren.

Der er desværre ikke nogen opgørelser over, hvor mange der får migræne af f.eks. kulde, noget med næsen, stress eller andre udløsende faktorer.

(1) U. Larsson-Cohn og P. O. Lundberg, 1972. Headache and treatment with oral contraceptives. Acta Neurol Scand 46, 267-278.

(2) Lægemiddelstyrelsens lægemiddelstatistik, Tabel 2.G.2. Antal personer i behandling med receptordinerede kønshormoner, gynækologiske lægemidler og urinvejsmidler (ATC-gruppe G), 1997-2001. Andel kvinder og median alder (1. og 3. kvartil), 2001 (http://www.produktresume.dk/docushare/dscgi/ds.py/Get/File-17001/Tabel_2.G.2.doc) 

(3) R. B. Lipton et al. 2001. Prevalence and burden of migraine in the United States: Data from the American Migraine Study II. Headache 41, 646-657.