Medicinrådet er nu begyndt at tænke på, om en ny medicin faktisk vil reducere de samlede offentlige udgifter (incl. sociale udgifter) til de patienter, som KAN behandles, når de vurderer en ny medicin. Det har ikke hidtil været praksis.

Leif Vestergaard Pedersen er patient-repræsentant i Medicinrådet og medlem af Etisk Råd. Han har tidligere været direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Læs Medicinrådets pressemeddelelse om godkendelse af CGRP-antibodies som forebyggende medicin mod migræne fra. 6. januar 2021 her.

Sundhedspolitisk Tidsskrift bragte derefter denne omtale.

En detalje, som kan være vigtig for migrænikerne, er den behandlingsvejledning, som Medicinrådet har udarbejdet for brugen af de tre nye mediciner (Aimovig, Ajovy og Emgality). Der er ikke krav om en medicinsanering, inden behandling med CGRP-midlerne begyndes – kun at migrænikeren fører migrænedagbog 4 uger inden behandlingen.

Det kan blive interessant at følge med i, om Referenceprogrammets krav på side 21 om medicinsanering kan opretholdes i forbindelse med behandling med CGRP-medicinerne.

Nu mangler der en forhandling om prisen på medicinerne. Regionerne betaler for medicinen, så de skal nok være med i nogle drøftelser om, hvor mange der kan få injektionerne. Vi håber, at de hundredevis af migrænikere, som nu venter frustrerede pga. det begrænsede antal behandlede, snart kan blive behandlet og få et bedre liv.

Indtil nu har der været 600 ‘pladser’ til behandling med CGRP antibodies her i landet. Speciallæge og ph.d. Faisal Mohammad Amin fra Dansk Hovedpinecenter  vurderer, at mindst 5.000 patienter er kandidater til CGRP-antistofbehandlingerne.

Så intet ligger helt fast. Men et vigtigt skridt er taget, til gavn for tusinder af migrænikere.

Migræne danmark siger tak til alle, der har været med til at danne basis for Medicinrådets beslutning.