Referenceprogrammet på dansk

Referenceprogrammet er lægernes ‘kogebog’ med opskrifter på hvordan de bør behandle hovedpinesygdomme. Kogebogen er skrevet for læger, og indeholder derfor mange fagudtryk. Kapitel 3 og 6 handler om migræne og medicinoverforbrugshovedpine.

Disse to kapitler er nu oversat til nogenlunde forståeligt dansk. Læs den danske oversættelse af Referenceprogrammets kapitler om migræne og MOH  (ligger på Annes migraene, en blog om migræne).

Hvilke sygehuse er godkendt til at behandle migræne?

Sundhedsstyrelsen opdaterer med jævne mellemrum en specialevejledning for hvert sygdomsområde. Migræne hører under neurologi. Her kan man finde hvilke hospitaler, der er godkendt til behandling af migræne, som egen læge og den lokale neurolog ikke helt kan få under kontrol.

Behandlingshierakiet

Vejen gennem sundhedsvæsenets hieraki af behandlingssteder starter altid hos egen læge. Hvis lægen ikke synes han/hun kommer nogen vegne med din behandling, eller hvis du ønsker at gå videre i systemet, henviser egen læge til en neurolog.

Hvis neurologen også konkluderer, at der nok skal større ekspertise til, henvises du til et hospital, som har en Regionsfunktion i migræne, dvs. de kan “diagnosticere, behandle og rehabilitere sværere hovedpinetilstande, hvor funktionsevnen er truet”.

Hvis denne klinik også opgiver, sendes du videre til en Højt specialiseret funktion. Her kan lægerne lidt mere end lægerne i Regionsfunktionen, dvs. de “diagnosticerer og behandler sjældne hovedpinetilstande eller komplicerede hovedpinetilstande, hvor der ikke er opnået tilfredsstillende smertelindring efter ½ års behandling på regionsfunktionsniveau. Det kan f.eks. være svært behandlelig migræne og spændingshovedpine med behov for tværfaglig indsats”.

Praktiserendelæge – > Neurolog – > Regionsfunktion – > Højt specialiseret funktion

Hos egen læge

Hvis du har migræne, eller har mistanke om at du har migræne, er det en god idé at gå til egen læge. Han vil lytte til din forklaring om symptomerne på dine anfald, og vil ud fra din forklaring give dig anfaldsmedicin, hvis han skønner, at du faktisk har migræne. Hvis du har skrevet en dagbog over dine anfald (hvornår de kom, og hvor længe de varede, og gerne lidt almene oplysninger om perioderne med migræne) kan det være lettere at forklare lægen, hvor mange anfald du har. Hvis du har migræne mere end ca. 10 dage om måneden, er der grund til at overveje forebyggende medicinsk behandling.

Hos neurolog

En henvisning til en specialist i migræne og hovedpine (en speciallæge med speciale i neurologi) kunne også være en mulighed. Der er desuden ca. 50 speciallæger med speciale i neurologi spredt over landet. Søg på speciallæger og derefter på neurologi.

Regionsfunktion (hospitalsafdeling i din Region)

Hvis du har mange anfald kan du evt. få en henvisning til et sygehus med Regionsfunktion. Din egen læge kan skrive denne henvisning, hvis det er tydeligt, at din migræne er alvorlig eller speciel og kræver særlig ekspertise. Ellers vil neurologen gøre det, hvis I er enige om at det er den bedste vej frem.

Sundhedsstyrelsens Specialevejledning for neurolog (udgivet 13. februar 2017) omfatter otte Regionsfunktioner, dvs. klinikker, som kan behandle hyppig migræne eller spændingshovedpine: Glostrup Hospital, Hillerød Hospital, Odense Universitetshospital, Esbjerg Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Viborg, AUH Aalborg Sygehus, Billeddiagnostisk Selskab A/S.

Billeddiagnostisk Selskab A/S kendes nu som Selandiaklinikken i Ringsted.

Regionsfunktionerne er markeret med et grønt ‘flueben’ på kortet.

Højt specialiseret funktion (hospitalsafdeling i Glostrup eller Århus – modtager patienter fra hele landet)

Specialevejledningen omfatter desuden to højt specialiserede funktioner til behandling af migræne – Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital, og Hovedpineklinikken på Aarhus Universitetshospital. Klinikken i Aarhus samarbejder specielt med Aalborg sygehus om behandling af sjældne hovedpineformer. Disse to afdelinger vil kunne tilbyde at behandle 200 – 250 patienter om året. De er markeret med en cirkel på kortet.

Hovedpine

Børn (0 – ca. 18 år)

Børneafdelingen på Herlev Hospital har speciel ekspertise i børnemigræne.

Vil du klage over behandlingen?

Hvis du mener, du ikke får den rette behandling, kan du skifte til en anden klinik, eller klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Klagen kan sendes via internettet.