Er du tilfreds med behandlingen på de specialiserede afdelinger for migræne og hovedpine?

Her er mulighed for at besvare et survey som handler om din tilfredshed med behandlingen, hvis du har været tilknyttet en af disse afdelinger

Dansk Hovedpinecenter, 
Glostrup
Hovedpineklinikken,
Århus Universitetshospital
Behandlingsområdet for hovedpine, 
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Survey Survey Survey
Se andres svar Se andres svar Se andres svar

Vi opretter gerne tilsvarende surveys for andre behandlingssteder.

Besvarelserne vil forhåbentlig bidrage til at hovedpineklinikkerne bliver opmærksomme på aspekter af behandlingen, som kan ændres, så patienterne får en bedre oplevelse og evt. et bedre resultat af behandlingen. Dine besvarelser er anonyme.