Et eksempel på prisudvikling med kopimedicin på markedet

Den samlede besparelse  beløb sig til ca. 100 millioner kr. om året.

Da Sundhedsministeren i 2006 havde afgjort, at Imigran Sprint og Sumatriptan-tabletter til at sluge var ækvivalente, dvs. at en recept på Imigran Sprint kunne bruges til at få udleveret Sumatriptan-tabletter (dvs. kopier af den tidligere Imigran-tablet), var vejen banet for kopier af de oprindelige Imigran-tabletter.

Prisen på Sumatriptantabletterne faldt i løbet af ca. ½ år fra omkring 50 kr for 50 mg til ca. 5 kr.

Originalmedicinen beholdt en højere pris

GSK (producenten af Imigran/Sumatriptan) fastholdt  efter nogen tid en noget højere pris end kopi-producenterne, men fortsatte med at markedsføre tabletter under navnet Sumatriptan, samtidig med at de markedsførte Imigran Sprint.

Den billige del af markedet har konkurreret hårdt på prisen, måske især fordi det danske tilskudssystem er opbygget, så man kun får fuldt tilskud til den billigste medicin af samme type (her Sumatriptan + Imigran, da det er samme aktive indholdsstof).

Tilskuddet til de øvrige triptaner følger det aktive indholdsstof, dvs. deres pris påvirkes ikke af prisudviklingen for Sumatriptan

I foråret 2012 kom patentudløbet på Maxalt og Zomig nærmere. Det sås tydeligt på prisen på de to triptaner. Parallel-importen slog drefter igennem, med betydelige besparelser for patienterne til følge.

Omvendt prissætning

Medicinalindustrien vil gerne have os til at tro, at den aktive ingrediens er dyr at producere, så vi er villige til at betale en forholdsvis høj pris for vores medicin. Efter nogen tid viste det sig dog, at tabletter med 100 mg Sumatriptan kunne være billigere end tabletter med 50 mg Sumatriptan fra samme kopi-producent. Det er hvad vi kalder omvendt prissætning. Dette fænomen gjaldt i perioder i 2010  for 8 af de firmaer, som markedsførte Sumatriptan, inklusive GSK.

Migræne danmark kan kun konkludere, at Sumatriptan er meget billigt at fremstille, og at priserne er fastsat udelukkende ud fra konkurrencemæssige hensyn.

Migræne danmark finder ikke at omvendt prissætning er acceptabelt. Det frister brugerne af medicinen til at tage tabletter med mere aktivt indhold end nødvendigt.

Tilsvarende har der været perioder hvor tabletter i en 6-stk. pakning var billigere end de samme tabletter i en pakning med 12 eller 18 tabletter. En forespørgsel til et par firmaer afslørede, at der kunne være problemer med at få leveret de større pakninger, og derfor gik prisen op. Dette svarer til konklusionen ovenfor, at det ikke er mængden eller prisen på det aktive stof (Sumatriptan), som er afgørende for den pris, vi som kunder betaler for vores medicin.

Firma Tilfælde af omvendt prissætning
i første halvår af 2010
Pakningsstørrelse
Bluefish 13 12 og 18 stk
ratiofarm 11 6 stk
TEVA 8 12 stk
Actavis 4 6 stk
Copyfarm 2 6 stk
Stada 1 6 stk
GSK 1 12 stk
BMM Pharma 1 18 stk
Periode Firmaer med omvendt prissætning
28. dec 2009 – 9. jan 2010 Bluefish 18 stk
BMM Pharma 18 stk
Copyfarm 6 stk
GSK 12 stk
ratiopharm 6 stk
Teva 12 stk
11. jan – 23. jan 2010 Bluefish 18 stk
Copyfarm 6 stk
ratiopharm 6 stk
25. jan – 7. feb 2010 Bluefish 12 og 18 stk
ratiopharm 6 stk
Stada 6 stk
Teva 12 stk
8. feb – 21. feb 2010 Bluefish 12 og 18 stk
Teva 12 stk
22. feb – 7. mar 2010 Bluefish 12 og 18 stk
8. mar – 21. mar 2010 Bluefish 12 stk
ratiopharm 6 stk
Teva 12 stk
22. mar – 4. apr 2010 Bluefish 12 stk
ratiopharm 6 stk
Teva 12 stk
5. apr – 18. apr 2010 Actavis 6 stk
ratiopharm 6 stk
19. apr – 2. maj 2010 Actavis 6 stk
Bluefish 12 stk og 18 stk
ratiopharm 6 stk
Teva 12 stk
3. – 16. maj 2010 Actavis 6 stk
Bluefish 12 stk
ratiopharm 6 stk
17. – 30. maj 2010 Actavis 6 stk
ratiopharm 6 stk
Teva 12 stk
31. maj – 13. juni 2010 Bluefish 18 stk
ratiopharm 6 stk
Teva 12 stk
14. – 27. juni 2010 Bluefish 18 stk
ratiopharm 6 stk
Teva 12 stk

Hvorfor markedsføre meget dyre kopi-tabletter?

Vi forstår desuden ikke, at der kan være grund til at have medicin på markedet, som er mere end 10 gange så dyrt som den billigste udgave. Et eksempel fra april 2010 viser, at den billigste 100 mg tablet kostede ca. 6 kr i en 12 stk pakning, og den dyreste ca. 60 kr i en 6-stk pakning. 5 firmaer praktiserede omvendt prissætning i denne periode – dvs. solgte 100 mg til en billigere pris end de tilsvarende 50 mg tabletter i samme pakningsstørrelse.

Ca. halvdelen af Sumatriptan-produkterne kostede mere end det dobbelte af den billigste tablet. Det er svært at tro der er mange migrænikere, som bevidst vælger at købe de væsentligt dyrere Sumatriptantabletter, så vi forstår heller ikke hvordan det kan være lukrativt for firmaerne at være på markedet med de dyre tabletter.

Apoteket havde (og har stadig) i henhold til Receptbekendtgørelsen PLIGT til at oplyse dig om de billigste tabletter, herunder hvis mindre pakninger (f.eks. 2 eller 3 pakker med 6 tabletter) er billigere end en større pakning (f.eks. med 12 eller 18 tabletter).

Husk, det er DIG der vælger hvilket mærke du vil have. Apoteket skal tilbyde dig de billigste, og hvis de ikke har dem på lager, kan du bede om at de skal skaffe dem. Du kan altid selv vælge en lidt dyrere tablet, men du får så kun tilskud, som svarer til den billigste løsning.

Udgifterne til triptaner har været faldende

Den lave pris på Sumatriptan siden kopimedicinen slog igennem på markedet i 2006 ses tydeligt i statistikken over de samlede udgifter til triptaner. Den gennemsnitlige pris for en døgndosis triptan var i 2005 ca. 65 kr. I løbet af 2006 faldt den gennemsnitlige pris for en døgndosis til ca. 30 kr. Gennemsnittet indeholder injektioner (ca. 280 kr. per injektion) næsespray (ca. 75 kr. per dosis), dispergible tabletter (ca. 55 kr. per tablet), originaltabletter (ca. 50 kr. per tablet) og kopitabletter (variabel pris, til tider under 5 kr. per døgndosis) for alle triptaner. Den urolige prisdannelse har vist sig ved en stigning i den gennemsnitlige pris per døgndosis i 2. og 3. kvartal af 2009. I 2010 har skiftet mod større forbrug af kopimedicinen bragt den gennemsnitlige pris per triptandosis ned igen.

Den samlede besparelse beløber sig til ca. 100 millioner kr. om året.

Forbruget af triptaner er stigende

Forbruget af triptaner stiger med ca. 6% om året. Stigningen sker især for de billige kopipræparater. De dyrere midler holdt deres markedsandele i ca. 3 år, men så er deres andel begyndt at falde – samtidig med finanskrisen.

Migards markedsandel er så lille at den ikke ses på figuren. Data fra ORDIPRAX.

Migræne danmark er tilfredse med at de samlede udgifter til triptaner har været faldende, og håber på at den lave pris på kopiproduktet Sumatriptan fortsat vil kunne holde de samlede udgifter til migrænemedicin nede på et rimeligt niveau. Nu venter vi så på om samme effekt vil komme når patenterne på Maxalt, Naragran  og Zomig i 2012, Almogran i 2013 og Relpax og Migard i 2015.

Det er migrænikerens ansvar ikke at komme ud i overmedicinering

Migræne danmark mener at det er den enkelte migræniker, der har ansvaret (gerne med lægens støtte) for ikke at komme ud i overforbrug af triptaner eller anden anfaldsmedicin og deraf følgende medicininduceret migræne. Et blandings-overforbrug er vanskeligere at komme ud af end et overforbrug af triptaner uden iblanding af smertestillende medicin. Derfor er vi tilfredse med udviklingen i pris på triptanerne.

Selvom prisen på de billigste triptaner ikke længere nødvendigvis er den begrænsende faktor i vores forbrug, er det stadig bedre at undgå anfald end at behandle dem. Der er derfor stadig god grund til at forsøge at identificere sine triggere (f.eks. fødevarer og hormon-tilskud).

Kopier og medicintilskud

Selvom apoteket automatisk tilbyder den billigste tablet, har vi altid mulighed for at bede om et fabrikat, vi finder bedre. Forskellen i pris på kopier og original er nu så lille at prisforskellen, som ikke trækker medicintilskud, ikke er en væsentlig grund til at få et middel vi ikke har tillid til.