Bivirkninger er vanskelige at registrere, også for triptaner

415 voksne migrænikere i USA og Italien blev spurgt (mens de var på en klinik), om de havde observeret nogen bivirkninger af deres triptaner. Mere end 2 ud af 3 migrænikere kunne ikke oplyse, at de havde nogen bivirkninger, når de selv skulle beskrive dem. De, der havde haft bivirkninger, mente ikke de var særligt slemme. Så fik de et spørgeskema med 49 specifikke spørgsmål om bivirkninger, og over halvdelen skrev her, at de havde oplevet en eller flere bivirkninger. 8% af deltagerne mente, deres bivirkninger var slemme, da de udfyldte spørgeskemaet, men kunne ikke huske dem uden at se listen over mulige bivirkninger.

Lægerne konkluderer, at patienterne nok har tendens til at rapportere mere, når de ser en liste over mulige bivirkninger (1).

Lægerne har beskrevet følgende bivirkninger:

* Allodynia – dvs. øget følsomhed i huden overfor berøring og varme/kulde; denne virkning er kortvarig og især tydelig ved injektion (ses omkring 20 minutter efter injektionen) (2).

* Sløvhed –omkring 15% af triptanbrugerne menes at opleve bivirkninger relateret til centralnervesystemet, f.eks. sløvhed. Det er især afgørende i hvor høj grad det aktive stof er fedtopløseligt. Almotriptan, Naratriptan og Sumatriptan er de mindst fedtopløselige triptaner (3) og skulle derfor også give mindst tendens til sløvhed. Nogle triptanbrugere (knapt 10%) fortæller om træthed når de bruger triptanerne. (4)

* Blodpropper – Alle triptaner har tendens til at sammentrække kranspulsåren (i hjertet), foruden at de virker på de blodkar i hjernen, som giver migræne (5). Derfor bør triptaner ikke bruges, hvis man er i risikogruppe 2 eller 3 (medium til høj risiko) for at få blodpropper i hjertets kranspulsåre (6).

* Trykken for brystet – De symptomer i brystet, som en del migrænikere oplever, er som regel forbigående og medfører ikke, at blodtilførslen stopper til dele af hjertet (7).

Man kender ikke det præcise antal patienter med trykken for brystet, men hvis man spørger direkte, om triptanbrugere har oplevet dette, svarer 2 ud af 5, at det har de. I forsøg er det 1 – 4% af forsøgspersonerne, som fortæller om denne bivirkning. (8). En anden undersøgelse viste at ca. 20% af triptanbrugerne fik brystsymptomer, og andre fik prikken i huden og en følelse af varme.

Der er ingen rapporter om at triptaner skulle kunne give øget risiko for kræft (9).

Nogle af triptanerne indeholder en sulfa-gruppe (et svovlatom). Hvis man tager rigtigt mange doser af disse triptaner, kan man få grøntfarvet blod, fordi svovlet farver hæmoglobinen i de røde blodlegemer grønt.

Svovlgruppen kan måske også medvirke til at der dannes bakteriestammer i f.eks. blæren, som er resistente overfor sulfapræparater. Så virker den normale medicin mod blærebetændelse ikke.

Triptan Indeholder sulfagruppe
Almotriptan Ja
Sumatriptan Ja
Rizatriptan Nej
Frovatriptan Nej
Naratriptan Ja
Eletriptan Ja
Zolmitriptan Nej

Alle tabletter indeholder fyldstoffer. De fleste er harmløse, men hvis man har en speciel allergi eller intolerance, kan det være godt at se nærmere på fyldstofferne. Smeltetabletter indholder ofte aspartam, som kan indeholde phenylethylamin, som giver visse migrænikere anfald.

Tabel med triptaners fyldstoffer

(1) F. D. Sheftell, M. Feleppa, S. J. Tepper, A. M. Rapoport, L. Ciannella og M. E. Bigal, 2004. Assessment of adverse events associated with triptans-methods of assessment influence the results. Headache 44, 978-82.

(2) M. Linde, M. Elam, L. Lundblad, H. Olausson og C. Dahlof. 2004. Sumatriptan (5-HT-agonist) causes a transient allodynia. Cephalalgia. 24, 1057-66.

(3) D. W. Dodick og V. Martin, 2004. Triptans and CNS side-effects: pharmacokinetic and metabolic mechanisms Cephalalgia, 24, 417-24.

(4). L. Robbins, 2004.Frequent triptan use: observations on safety issues. Headache 44, 178-82.

(5) A. Maassen Van Den Brink og P. R. Saxena, 2004 Coronary vasoconstrictor potential of triptans: a review of in vitro pharmacologic data. Headache 44 Suppl 1, S13-9.

(6) V. Papademetriou, 2004 Cardiovascular risk assessment and triptans. Headache 44 Suppl 1, S31-9.

(7) D. W. Dodick, V. T. Martin, T. Smith og S. Silberstein, 2004. Cardiovascular tolerability and safety of triptans: a review of clinical data. Headache 44 Suppl 1, S20-30.

(8) D. W. Dodick, 2004. Triptans and chest symptoms: the role of pulmonary vasoconstriction. Cephalalgia 24, 298-304.

(9) G. Nappi, G. Sandrini og G. Sances, 2003. Tolerability of the triptans: clinical implications. Drug Saf. 26, 93-107.