Stort medicinforbrug kan give mere migræne eller hovedpine

Allerede et år efter at de første triptaner kom på markedet, var der migrænikere, som blev diagnosticeret med at have medicinoverforbrugshovedpine (MOH). Så det tager kun forholdsvis kort tid at udvikle denne ubehagelige form for migræne. Som tommelfingerregel (og dette er selvfølgelig kun et vejledende tal) skal der mere end 9 dage med triptan per måned i et års tid til at udvikle MOH. Tilsvarende kan man udvikle MOH ved et forbrug på omkring 37 doser ergotamin og lidt over 100 doser håndkøbsmedicin om måneden. Kodein anses som det mest potente middel til at fremkalde MOH, og blot en måneds brug af kodein hver dag anses for at være tilstrækkeligt til at den MOH kan dukke op.

Den hovedpine man får af at tage så meget medicin, at man får MOH, ligner migræne, men har også træk af spændingshovedpine, og kaldes af lægerne en hovedpine.

Kvinder er mest udsatte

Kvinder er lidt mere udsat for at udvikle MOH end mænd, også efter korrektion for, at der er flere kvindelige migrænikere, end der er mandlige. Man kender endnu ikke den præcise mekanisme, der ligger bag MOH, men der er givet vis en genetisk disponering for den. Nogle mennesker kan tage bunker af smertestillende medicin uden at få MOH.

Det ser også ud til at et stort forbrug af triptaner giver nedsat reaktion i blodkarrenes vægge, og at produktionen af serotonin påvirkes. Serotonin er fællesbenævnelsen for en lang række kemiske stoffer, som virker som budbringere fra en nervecelle til en anden, først og fremmest i hjernen. Det formodes, at et stort forbrug af smertestillende stoffer standser kroppens mulighed for at kontrollere følelsen af smerte, og så oplever man en vedvarende smertefølelse.

Tag ikke triptaner ´forebyggende´!

Mange migrænikere har tendens til at tage triptaner forebyggende – de er bekymrede for, om de nu også kan klare dagens udfordringer og tager ´lige en pille´. Det fører ofte til et overforbrug og medicinoverforbrugshovedpine.

Stort forbrug af smertestillende medicin med kodein kan føre til egentlig afhængighed. Noget af kodeinet omdannes i kroppen til morfin, som giver en behagelig fornemmelse.

1% af befolkningen har MOH

Der er formentlig mellem 2 og 5% af den voksne befolkning, som har vedvarende hovedpine eller migræne og 1% af befolkningen har formentlig MOH. Også unge mennesker udvikler MOH. Børn helt ned til 6 år har fået denne diagnose. Hos den praktiserende læge er MOH den tredje-hyppigste form for hovedpine.

Patienter med MOH har som regel været hos flere læger, og har en hel samling recepter på forskellige præparater.

Den eneste måde at få sikkerhed for at man har MOH er gennem en afgiftning. Får man færre migrænedage efter afgiftningen, er der i hvert fald et stort element af medicinoverforbrugshovedpine.

Medicinoverforbrugshovedpine Kronisk migræne
Ændrer sig til det bedre ved afgiftning Ingen ændring i antal migrænedage efter afgiftning

Afgiftning hjemme

Lægerne anbefaler en kold tyrker – pludseligt ophør med at tage medicin for migrænen. Det giver 3 – 10 dage med alvorlig migræne. Har man ´kun´ et overforbrug af triptaner, tager det omkring 3 dage inden migrænen er væk. Har man haft et blandet overforbrug med triptaner og smertestillende medicin, tager det noget længere. Undervejs kan der være kvalme og opkastninger, hjertebanken, søvnforstyrrelser, uro, bekymring og følelse af at være nervøs. Der er ikke lavet forsøg med en gradvis nedtrapning, men de nyeste resultater viser, at man sagtens kan begynde med forebyggende medicin, mens man holder sig fra triptaner og/eller smertestillende medicin.

Det kræver sin patient at gennemføre en afgiftning hjemme. Patienter, som tager beroligende medicin bør næppe blive afgiftet på egen hånd. Det kræver en god portion viljestyrke at opgive medicinen, så kun velmotiverede patienter har rimelig succes.

3 ud af 4 patienter har det betydeligt bedre efter afgiftningen, og har et nedsat forbrug af anfaldsmedicin. Men en ud af 5 migrænikere falder tilbage i overforbruget igen i løbet af nogle år.

H.-C. Diener og V. Limmroth, 2004. Medication-overuse headache: a worldwide problem The Lancet Neurology 3, 475-483.