Paracetamol giver fatale leverskader

Den nationale rekommandationsliste for migræne siger at migræne bør behandles med paracetamol eller aspirin, hvis det virker tilfredsstillende. Så der er nok rigtigt mange migrænikere, som har taget paracetamol på lægens opfordring. 

Det betyder også, at der er en risiko for at migrænikere ‘lærer’ at det er OK at tage rigeligt med paracetamol – virkningen er jo ikke specielt stærk, og midlet kan købes frit.

Og så er det, at det let kan gå så grueligt galt.

En oversigt over patienter på levertransplantations-enheden i Edinburgh, fra 1992 til 2008, viste at de fik 663 patienter ind med paracetamol-forgiftning, som var så slem, at de havde brug for en ny lever og måske også nye nyrer. De fleste var selvmordskandidater, som havde taget paracetamol i store mængder på een gang. Det er en sag for sig, som vi vil lade ligge her.

Men 161 patienter var ‘kommet til’ at tage for meget paracetamol. De havde (formentlig) læst indlægssedlen, som siger at man ikke må tage mere end 4 g i løbet af 24 timer. Men deres smerter (fra maven, muskler, led eller hovedpine) var ikke gået væk, så de havde gentaget dosis efter 8 eller flere timer, men inden de 24 timer var gået. Med mange smerter, får man nok ikke nærlæst indlægssedlen…

I gruppen, som ikke havde til hensigt at begå selvmord, havde  hver anden blandet paracetamol med alkohol indenfor den seneste uge inden indlæggelsen. Det er næppe et større alkoholforbrug end forventeligt. En blanding med andre smertestillende mediciner var som forventet også hyppig, idet 48 af de 161 patienter havde blandet paracetamol med andre smertestillede midler. Ingen af disse blandinger øger chancen for at overleve en overdosis af paracetamol.

60 af de 161 patienter, der var kommet til at tage for meget paracetamol, døde, flest i løbet af den første uge efter at de var kommet på hospitalet. Det svarer til 37% af de uheldige patienter, eller hver tredie af dem, der blev indlagt fordi de trængte til en ny lever.

De, der døde, havde taget mellem 10 og 45 g paracetamol i ugen inden indlæggelsen.  Hvis man tager 4 g om dagen bliver det til 28 g på en uge.

Aspirin er hård ved maven…men ikke umiddelbart dødbringende.