Bliv medlem af Migræne danmark via netbank

Du kan blive medlem af Migræne danmark via netbank ved at indbetale kontingentet via netbank (se nedenfor) eller bede om at få tilsendt et girokort.

Årstal 2018
Personligt medlemsskab 225 kr.
Familiemedlemsskab 360 kr.
Ungdomsmedlem eller pensionist 110 kr.

Familiemedlemskab omfatter et eksemplar af MigræneNyt til husstanden, og alle medlemmer af husstanden har stemmeret ved generalforsamlingen.

Unge under 25 år skal oplyse fødselsår hvis de vælger ungdomsmedlemsskab. 

Betaling kan ske til kontonr. 9886 – 0000246572. Sparekassen Sjælland. Husk at oplyse navn og adresse.

Eller MobilePay nr. 91134.

Vi sender foreningens informationsmateriale samt årets MigræneNyt når vi har modtaget din betaling. Der er et password bag i bladet, så du kan logge ind og f.eks. læse de tidligere numre af MigræneNyt.

Hvis du betaler 80 kr. ud over kontingentet sender vi desuden de seneste 4 numre af MigræneNyt.

Er du allerede medlem kan du selvfølgelig også betale dit kontingent via netbank. Angiv gerne dit medlemsnummer.

Støt Migrænikerforbundets arbejde med en gave

Migrænikerforbundet modtager gerne økonomisk støtte i form af gaver. Desværre får vi ikke tilstrækkeligt mange gaver til at vi kan opretholde en godkendelse efter Ligningslovens § 8A (se liste over godkendte organisationer), dvs. du kan ikke trække  gavebeløb fra på selvangivelsen.

Testamentariske gaver kan fritages for boafgift. Hvis du ønsker at betænke Migrænikerforbundet i et testamente, anbefaler vi at du kontakter en advokat.