Bliv medlem af Migræne danmark via netbank

Du kan blive medlem af Migræne danmark via netbank ved at indbetale kontingentet via netbank (se nedenfor) eller bede om at få tilsendt et girokort.

Årstal 2022
Personligt medlemsskab 250 kr.
Familiemedlemsskab 250 kr.
Ungdomsmedlem eller pensionist 125 kr.

Familiemedlemskab omfatter et eksemplar af MigræneNyt til husstanden, og alle medlemmer af husstanden har stemmeret ved generalforsamlingen.

Unge under 25 år skal oplyse fødselsår hvis de vælger ungdomsmedlemsskab. 

Betaling kan ske til kontonr. 9886 – 0000246572. Sparekassen Sjælland. Husk at oplyse navn og adresse.

Eller MobilePay nr. 91134.

Vi sender foreningens informationsmateriale samt årets MigræneNyt når vi har modtaget din betaling. Der er et password bag i bladet, så du kan logge ind og f.eks. læse de tidligere numre af MigræneNyt.

Hvis du betaler 80 kr. ud over kontingentet sender vi desuden de seneste 4 numre af MigræneNyt.

Er du allerede medlem kan du selvfølgelig også betale dit kontingent via netbank. Angiv gerne dit medlemsnummer.

Støt Migræne danmarks arbejde med en gave

Migræne danmark modtager gerne økonomisk støtte i form af gaver. Desværre får vi ikke tilstrækkeligt mange gaver til at vi kan opretholde en godkendelse efter Ligningslovens § 8A (se liste over godkendte organisationer), dvs. du kan ikke trække  gavebeløb fra på selvangivelsen.

Testamentariske gaver kan fritages for boafgift. Hvis du ønsker at betænke Migræne danmark i et testamente, anbefaler vi at du kontakter en advokat.