Generalforsamling 4. april 2019

Invitation til generalforsamlingen 4. april kan ses i MigræneNyt februar 2019 side 5.

Generalforsamlingen 2019 afholdes i Admiral Geddes Gaard.

Dagsorden for generalforsamlingen 2019 kommer på denne side senest 14 dage før generalforsamlingen.

Opmærksomheden henledes på dette afsnit i vedtægterne:

“Generalforsamling afholdes hvert år i april. Indkaldelse udsendes mindst 4 uger inden mødedato, og dagsorden med eventuelle forslag til beslutning senest 2 uger inden mødet. Skriftlige oplæg til beslutning skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen.”