Generalforsamling 4. april 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
torsdag 4. april 2019
Admiral Geddes Gaard, Holberg salen, Store Kannikestræde 10 A, København C.

Kl. 19.

Foredrag, som er åbent for alle. Tilmelding på koebenhavn@migraeniker.dk

Leder af Nationalt Videnscenter Jakob Møller Hansen fortæller først om ny forskning og nye behandlingsmuligheder. 

Kl. ca. 20.30

Generalforsamling for Migræne danmarks medlemmer.

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af mødeleder.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2018 (se referat i Migræne Nyt 2018-2).
 5. Formandens beretning (se MigræneNyt 2019-1, side 4).
 6. Godkendelse af revideret regnskab (se link nedenfor).
 7. Forslag til vedtægtsændringer (se link nedenfor med detaljer).
  a. Forslag til at etablere æresmedlemskab (§ 4).
  b. Forslag til ændring af antal bestyrelsesmøder fra 4 til 3 (§ 6).
  c. Forslag til ændring af faglige råd til ad hoc arbejdsgrupper (§ 7)
  d. Forslag til definition af suppleanternes rolle i bestyrelsen (§ 8).
  e. Forslag til tilføjelse, som muliggør en fusion med en anden forening, som arbejder for migrænikere (§ 17).
  f.  Forslag til præcisering af foreningens uafhængighed og regler om sponsorering (§ 18).
 8. Fastsættelse af kontingent.
  a. Ændret sats familiemedlemskab foreslås.
  b. Firmamedlemskab med begrænsede muligheder bliver en mulighed.
 9. Forslag til aflønning af formand og kasserer med præcisering af disse opgaver.
 10. Valg til bestyrelsen.
  a. Kasserer Keld Köcher er på valg.
  b. Marina Rordam er på valg.
  c. Dorrit Bjerregaard er på valg.
  d. 1 bestyrelsespost er ledig.
  e. 2 suppleantposter er ledige.
  f. Revisor og revisorsuppleant.
 11. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.)
 12. Eventuelt

Læs regnskab 2018

Læs Forslag til ændrede vedtægter 4 april 2019