Generalforsamling 2021 og regnskab for 2020

Regnskab 2020 (PDF-fil)

Revisionsprotokollat 2020 (PDF-fil)

Bestyrelsens regnskabserklæring (PDF-fil)

Indkaldelse til Online Generalforsamling for Migræne danmark 22. april kl. 19.30-21
Udsendt i MigræneNyt 2021-1 side 23.

Husk tilmelding på info@migraeniker.dk

Program

19.30-20.15: Psykolog Dorte Kjeldgaard holder foredrag:

Mange oplever, at smerterne skaber en kløft mellem den de ønsker at være og den de er, mellem det de ønsker at kunne versus det, de kan. Disse kløfter kan være svære at acceptere, ikke mindst fordi det kan rokke ved vor grundlæggende opfattelse af hvem vi er og det kan udfordre vore værdier omkring hvad der giver livet mening. Oplægget vil fokusere på dette skisma og håndteringen af smerten.

20.15-21.00: Generalforsamling
NB: Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af mødeleder
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
5. Formandens beretning
6. Godkendelse af revideret regnskab
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Anne Egelund er på valg
b. En bestyrelsespost er ledig
9. Valg af suppleanter
10. Evt. valg af revisor og revisorsuppleant
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt.

Bestyrelsen tager forbehold for ændringer frem til 4 uger inden generalforsamlingen.