Indkaldelse til Online Generalforsamling for Migræne danmark

D. 30. november kl. 19.00-20.30

Tilmelding nødvendig på info@migraeniker.dk

ONLINE generalforsamling: Zoom stilles gratis til rådighed af organisationen Ubumi:

Link til Zoom her: https://us02web.zoom.us/j/6143882062?pwd=MldWdmxIbmhMQkJxT0d2dFA1U3g0QT09

Program

19.00-19.45: Foredrag af Thien Do, læge og forsker ved Hovedpinecenteret i Glostrup, om Nye Behandlingsmuligheder indenfor Migræne. Thien Do besvarer også spørgsmål fra deltagerne.

19.45-20.30: Generalforsamling

NB: Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
 5. Formandens beretning
 6. Godkendelse af revideret regnskab
 7. Forslag fra bestyrelsen: Valg af intern revisor
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Anne Egelund er på valg
  2. En bestyrelsespost er ledig
 10. Valg af suppleanter
 11. Evt. valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Indkomne forslag
 13. Eventuelt.

  Jf. pkt 8: Forslag til ændring i kontingent

  Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår øgning fra 225 (110) til 250 (125) for at følge med den almindelige inflation og prisudvikling