Generalforsamling 2020 og regnskab for 2019

Referat af generalforsamling 30. november 2020

Regnskab med årsberetning 2019 (PDF-fil)

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen var udskudt pga. corona og fandt sted d. 30. november kl. 19-20.30. Den afholdtes virtuelt, dvs. via internettet.

Bestyrelsen har følgende bemærkninger til regnskabet. Da den nuværende formand overtog posten i slutningen af april 2019, var hun ikke blevet bekendtgjort med, at foreningen havde kørt med underskud. Der havde i den tidligere bestyrelse været igangsat en række aktiviteter (marketing) for at skaffe flere medlemmer. Disse aktiviteter blev gennemført, men også afsluttet under den nye ledelse for at bringe balance mellem indtægter og udgifter.

I 2019 fremstår honorar-posten som ganske stor. Det kan forklares med at udgifter vedr. 2018 først blev bogført (betalt) i 2019.

Der er nu blevet lagt et detaljeret budget, hvor indtægter og udgifter balancerer.