Migræne danmarks retningslinier for sponsorering

Godkendt af Migrænikerforbundets generalforsamling 19. april 2008. Migrænikerforbundet er redaktionelt ændret til Migræne danmark i april 2017.

• Sponsoraftaler kan kun indgås med Migræne danmarks ledelse

• Migræne danmark vil alene indgå aftaler om sponsorering i tilfælde, hvor midlerne indgår i Migræne danmarks Forskningsfond.

• Migræne danmarks må ikke som led i aftalen anbefale speciel medicin, hverken receptpligtig eller ikke-receptpligtig medicin

• Migræne danmarks må ikke modtage støtte til rejser, uddannelse eller lignende personalemæssige goder

• Der må ikke indgås aftaler med enkeltpersoner ansat i Migræne danmark

• En samarbejdspartners interesser må ikke være uforenelige med Migræne danmarks

• Samarbejdspartnerens produkt, virksomhed og image må ikke vurderes at kunne skade Migræne danmarks anseelse

• Samarbejdspartneren må ikke have indflydelse på Migræne danmarks omtale af samarbejdet

• Sponsoreringen skal spredes over flere samarbejdspartnere, således at Migræne danmarks ikke forbindes med en enkelt partner

• Der skal være fuldstændig uafhængighed mellem samarbejdspartneren og Migræne danmark

• Enhver omtale af et samarbejde med Migræne danmark samt anvendelse af foreningens navn og logo må kun finde sted efter forudgående godkendelse af Migræne danmark

• Migræne danmarks hjemmeside anvendes til information om samarbejdet.