Migrænikere, de er da…

Migrænikere har ry for at være følsomme, pertentlige, lettere hysteriske eller depressive.

Intet af det har noget på sig. Gang på gang er det vist, at migrænikere er lige som alle andre både fysisk og psykologisk. Lige så intelligente, lige så psykisk stærke, og bliver lige så gamle.

Migrænikere kan have ganske få anfald, mange anfald, eller migræne stort set hele tiden (kronisk migræne). Få anfald påvirker ikke migrænikernes livskvalitet væsentligt, mens migræne næsten hver dag er stærk invaliderende.