Test dig selv for om du har migræne, spændingshovedpine eller klyngehovedpine

Ved at svare på en række spørgsmål kan du få et fingerpeg om, hvilken type migræne eller hovedpine du har. Spørgsmålene kan ikke erstatte en snak med lægen. Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvad du skal svare, er det også en god grund til at tale med lægen.

Der er mange flere typer migræne end de mest almindelige, som er medtaget her.

 1.  Har du hovedpine?
  →  Ja – gå til 2.
  →  Nej – Så har du sikkert ikke migræne, men hvis du har synsforstyrrelser eller føleforstyrrelser har du muligvis migræne med aura uden hovedpine.
 2.  Forværres smerterne ved fysisk aktivitet?
  → Ja – gå til 3.
  →  Nej – så har du nok spændingshovedpine
 3. Er hovedpinen halvsidig og pulserende, dvs. dunker i takt med hjerteslaget, og har du en eller flere af følgende: kvalme eller følsomhed for lys, lyde og dufte?
  → Ja – gå til 4.
  → Nej – gå til 2. Migræne kan dog også forekomme i begge sider på en gang, og den pulserende fornemmelse kan være svag.
 4.  Anfaldet varer 15 – 80 minutter og er så smertefuldt at du føler hovedet er ved at sprænges
  → Ja – så har du nok klyngehovedpine.
  → Nej – anfaldet varer længere end 3 timer, som regel 4 – 72 timer; gå til 5.
 5. Du har nok migræne. Nu skal vi lige finde ud af hvilken type.
  →  Har du aura (se forklaring nedenfor) i en periode på op til en time inden hovedpinen begynder – gå til 6
  →  Migrænen begynder uden aura – så har du den mest almindelige type migræne, nemlig migræne uden aura.
 6. Føler du at det er svært at bevæge dig, mens du har aura, fordi musklerne ikke rigtigt vil arbejde?  →  Ja – gå til 7.
  →  Nej – gå til 8.
 7. Har du aura med flimrende lys og/eller blinde pletter, eller har du prikken i hænder og fødder, eller følelsesløshed?
  → Ja – gå til 10.
  → Nej – gå til 11.
 8. Du har to eller flere af følgende symptomer når du har aura: du har problemer med at udtale ordene klart  , du er svimmel , har susen/ringen for ørerne (tinnitus) , lyde opfattes som stærkere end normalt , du ser dobbelt , har synsforstyrrelser både ved næsen og i siderne af synsfeltet på begge øjne , du er klumset og har svært ved at styre arme og ben , eller du kan have lammelser 
  → Du satte 2 eller flere markeringer – gå til 9.
  → Du satte ingen eller en markering – så har du nok migræne med aura.
 9.  Der er mindst et af aurasymptomerne, der udvikler sig i løbet af 5 minutter eller mere, og symptomerne kan komme efter hinanden eller hver enkelt symptom varer mellem 5 og 60 minutter
  →  Ja – du har nok hjernestamme-migræne (kaldes også basilaris-migræne). Snak med lægen om din medicin.
  →  Nej – gå til 11.
 10.  Der er mindst et af aurasymptomerne, der udvikler sig i løbet af 5 minutter eller mere, og symptomerne kan komme efter hinanden, eller hver enkelt symptom varer mellem 5 minutter og 24 timer
  →  Ja – du har nok hemiplegisk migræne; sandsynligvis har du en nær slægtning med de samme symptomer.
  →  Nej – gå til 11.
 11. Du har ikke muskelsvaghed eller lammelser, og det flimrende lys eller de blinde pletter i din aura sidder i samme side (til højre eller venstre) i begge øjne, eller kun i det ene øje.
  →  Ja – så har du nok migræne med aura.
  →  Nej – dine symptomer er ikke helt typiske – snak med din læge.


   Aura

  Ordet aura betegner en række symptomer, som kommer før den egentlige hovedpine i et migræneanfald. Auraen varer normalt mindre end en time (kan dog vare meget længere ved hemiplegisk migræne), og symptomerne forsvinder fuldstændigt igen. Det kan være ganske forskrækkende, første gang man oplever aura, fordi synsforstyrrelserne er meget voldsomme (flimrende lys eller blinde pletter), ligesom det er forskrækkende at opleve at have talebesvær, eller det prikker og stikker i huden uden ydre grund. Aurasymptomerne opstår, fordi der i en periode opstår iltmangel eller elektriske forstyrrelser i dele af hjernen. Når blodtilførslen atter er normal, forsvinder symptomerne.

  Op til hver tredje migræniker oplever aura af og til. Nogle har mange aura-anfald, andre kun i forbindelse med enkelte migræneanfald.

  Se film med aura-migrænikeres grafiske oplevelser af deres aura på Youtube.


   Migræne uden aura

  Migræne uden aura er den hyppigste form for migræne. Omkring 90% af migrænikerne har denne form for migræne. Anfaldene kendes på at smerterne sidder i den ene side, og oftest lige over øjet. Enkelte migrænikere har dog smerter i begge sider på samme tid. Smerterne er pulserende (i takt med hjerteslaget), og forværres ved enhver fysisk aktivitet. De fleste migrænikere har kvalme og kaster måske op, og mange oplever at lys, lyde og dufte virker voldsomme. Et anfald varer som regel mellem 4 timer og 3 dage, og hovedpinen er moderat til stærk. Migræne er arvelig. Derfor har de fleste migrænikere (men langt fra alle) et eller flere nærtstående familiemedlemmer med migræne.


   Migræne med aura

  Ca. 30% af migrænikerne har aura. Dvs. de i forbindelse med nogle migræneanfald oplever ca. ½ time med synsforstyrrelser og eller tale- eller føleforstyrrelser, inden hovedpinen kommer. Når hovedpinen dukker op, er symptomerne de samme som for migræne uden aura. Synsforstyrrelserne udvikler sig i synsfeltet i løbet af nogle minutter. Skulle du have synsforstyrrelser, som kommer i løbet af få sekunder, efterfulgt af stærk hovedpine, bør du søge læge straks, da det er tegn på en hjerneblødning eller blodprop i hjernen.


   Migræne med aura uden hovedpine

  Enkelte migrænikere oplever at have aura, uden at der efterfølgende kommer hovedpine.


   Spændingshovedpine

  I modsætning til migræne er der ingen pulserende fornemmelse ved spændingshovedpine. Smerterne er milde til moderate, og opleves som et stramt bånd om hovedet. Der er ikke forværring af smerterne ved fysisk aktivitet.Læs mere om spændingshovedpine på Migræne og Hovedpineforeningens hjemmeside.


   Klyngehovedpine, også kaldet Hortons Hovedpine eller Cluster headache

  Klyngehovedpine kommer i perioder – med korte anfald (½ – 1 time), som er meget smertefulde. Ofte løber det ene øje i vand, og der kan være halvsidige lammelser. Efter nogen tid (måske en måned eller mere) forsvinder anfaldene. Men de kommer igen efter et stykke tid. Klyngehovedpine behandles med triptaner (som injektioner) ligesom migræne, men ilt på flaske lindrer også. Læs også om klyngehovedpine på Dansk Horton Hovedpineforenings hjemmeside.


   Hemiplegisk migræne

  Denne type migræne formodes nu at være en ekstra kraftig type migræne med aura. Der er en glidende overgang mellem ‘normale’ aura-symptomer, og de symptomer, som karakteriserer hemiplegisk migræne. Hemiplegisk migræne er stærkt arvelig – derfor er der som regel et nærtstående familiemedlem, som har de samme symptomer.


   Hjernestamme-migræne (Basilaris-migræne)

  Denne type migræne rammer oftest unge voksne; ofte har patienterne også den normale type migræne med aura. Hjernestamme-migræne skyldes en forsnævring i basilaris-pulsåren, som ligger i bunden af hjernen. Denne pulsåre forsyner begge sider af hovedet med blod. Når blodtilførselen hæmmes, optræder der migræne-symptomer i begge sider. Derfor er synsforstyrrelserne ‘symmetriske’, mens de ved migræne med aura sidder i samme side på begge øjne, eller kun på det ene øje. Da årsagen til denne type migræne er en forsnævring af basilarispulsåren, som ligger i bunden af hjernekassen, må man ikke tage triptaner, da de har tendens til at trække blodkarrene sammen.