Kronisk migræne defineres stadig ved, at man IKKE har medicinoverforbrugshovedpine (MOH)

I den senest reviderede internationale klassifikation af hovedpinesygdomme  (opdateres løbende) defineres MOH således:

Medicinoverforbrugshovedpine defineres nu ved, at der har været

  • Et overforbrug af anfaldsmedicin (smertestillende medicin eller triptaner) i mere end 3 måneder
  • Hovedpinen er forværret i forbindelse med medicinoverforbruget og
  • Hovedpinen forsvinder eller reduceres ved en afgiftningsperiode på 2 måneder.

MOH varierer ofte, så den kan skifte fra at være migræneagtig til at være mere spændingshovedpineagtig flere gange i løbet af en dag. Hvis dagene med hovedpine/migræne ligger i klumper (f. eks. 3 anfald hver på 3 dage, med en uge imellem), er det mindre sandsynligt at patienten udvikler MOH, end hvis medicinforbruget er jævnt fordelt. MOH kan også udvikles, hvis man tager f.eks. en smertestillende medicin for andre smerter end hovedpine.

Ligesom hidtil, er ’testen’ på om man har kronisk migræne, om migrænen bedres ved at undlade medicinering af anfaldene i 2 måneder.

Man kan have MOH samtidig med at man har f. eks. en anden type migræne (dvs. man kan have egentlige migræneanfald samtidig med at man har MOH – anfaldene bliver så blot ’overlejret’ af den hovedpine, som skyldes det store forbrug af medicin).

Forfatterne til den internationale klassificering anser et forbrug på 10 dage med triptaner, opioider eller kombinations-præparater (f.eks. Treo, som er en kombination af acetylsalicylsyre og koffein) eller 15 dage med anden form for håndkøbsmedicin om måneden, som tilstrækkeligt til at udløse MOH.

Når man stopper indtagelsen af triptaner eller smertestillende medicin, aftager hovedpinedagene, hvis de er udløst af et stort forbrug af disse mediciner.

Se også den danske vejledning til lægerne fra 2010 om hvor meget medicin der kan udløse MOH.

Hovedpine mindst hver anden dag hos 5% af de amerikanske kvinder

Vedvarende hovedpine (dvs. hovedpine mindst hver anden dag) er dagligdagen for 5% af de amerikanske kvinder og 2,8% af de amerikanske mænd. Især de mindst uddannede havde vedvarende hovedpine. Næsten en tredjedel af dem, der har vedvarende hovedpine, har migræne. Vedvarende hovedpine var lidt mere hyppig blandt hvide end blandt farvede.

Reuters, 8. August 1998.