Migræne med aura

Ca. 10% af migrænikerne har aura. Første gang man oplever en aura kan man blive forskrækket over at se farver og mønstre eller pletter, og man kan let tro, man har en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Heldigvis forsvinder auraen af sig selv i løbet af ca. ½ time. Se også filmen med læge Janne Teglbjerg.

Hovedpinen efter aura varer lige som migræne uden aura mellem få timer og mere end 3 dage. Man kan også være heldig slet ikke at få hovedpine efter aura.

modsætning til øjenmigræne  er synsforstyrrelserne ens på begge øjne, og kan ‘ses’ med lukkede øjne.Første gang man oplever at have aura kan det være særdeles skræmmende. Symptomerne kan ligne en blodprop i hjernen, men går heldigvis normalt over i løbet af ½ – 1 time. Aura skyldes at blodtilførslen til synsbarken (bagest i hjernen) bliver mindre, fordi et eller flere blodkar trækker sig sammen. Heldigvis udvider karrene sig atter, og der er ingen varige skader.

Auraen kan være farverig, som på billedet nederst til venstre, eller blot en grå plet som vokser frem og skjuler verden. Migrænikere med aura har tegnet deres personlige aura i figuren øverst til venstre.

Auramigræne på direkte TV

Migræne kan komme på de mest uheldige tidspunkter. Migræne med aura kan udvikle sig ganske hurtigt, som det skete for en amerikansk TV-reporter Serene Banson som dækkede Grammy-uddelingen i februar 2011, og kunne pludselig ikke få de rette ord frem, mens hun var på direkte TV.

De amerikanske medier omtalte hendes tilfælde som ‘complex migraine’. Det er ikke et begreb som bruges længere, men det var tidligere brugt om migræne med aura, hvor auraen omfattede mere end ‘blot’ synsforstyrrelser.

Hvad sker der i hjernen når vi har aura?

Auraen skyldes – formentlig – at der i en periode ikke kommer tilstrækkeligt med ilt til synsbarken (den bageste del af hjernen). Det udløser en kaskade af ‘fejl’, som gør at vi ser lysende mønstre. Efter ca. ½ time er blodtilstrømningen atter tilstrækkelig og synsforstyrrelserne væk.

Det fænomen kaldes Cortical Spreading Depression (CSD), hvilket betyder at der sker noget i hjernebarken (cortex), som spreder sig, og at det først blev anset som en reduktion i de elektriske signaler i hjernen (depression). Men det har intet at gøre med en depression i gængs forstand.

Figuren til højre er fra http://en.wikipedia.org/wiki/Migraine