Øjenmigræne eller aura?

Synsforstyrrelser kun på det ene øje? Skynd dig til læge!

Vi hører af og til fra migrænikere, som siger at de har øjenmigræne. Men hvad er det?

Lægernes kalder det  ’Retinal migraine’ og det kan være vanskeligt at skelne mellem retinal migraine og migræne med aura. Begge typer migræne kendetegnes af synsforstyrrelser som går væk igen efter en times tid.

Vigtigste forskel er nok, at synsforstyrrelserne ved aura stammer fra synsbarken i hjernen, og derfor ser begge øjne det samme billede. Har man retinal migraine (øjenmigræne), er det kun det ene øjes retina (nethinde), som er årsag til synsforstyrrelserne eller en kortvarig blindhed, fordi blodtilførslen til nethinden standses.

Har man synsforstyrrelser på det ene øje, bør man søge læge for at blive undersøgt for om det kunne være en lille forbigående blodprop eller hemianopia, som ofte skyldes en blodprop eller blødning i hjernen. Man bør også undersøges for amaurosis fugax, som også er forbigående blindhed på det ene øje. Denne type forbigående blindhed skyldes at et lille stykke åreforkalkning (plak) passerer gennem øjets blodtilførsel og forhindrer blodtilførslen. Ofte varer den kun få minutter, men hvis den varer længere kan der komme varige skader.

Hovedreglen er, at man skal søge læge straks, hvis man får aura eller noget der ligner, når man er over 40 år, og hvis synsforstyrrelserne kun er på det ene øje.

Aura med typiske flerfarvede zigzak-mønstre. Nyd oplevelsen, og stop bilen, hvis du er chauffør. Aura med synsudfald – en plet hvor billedet ‘forsvinder’. Husk at standse bilen, hvis du ere ude at køre. Øjenmigræne – sort gardin på det ene øje
Snak med lægen!

Aura

Typisk aura består af syns- eller føleforstyrrelser og/eller taleproblemer. Gradvis udvikling og varighed under en time, og der kan være både positive og negative synsoplevelser (positive er f.eks. lysende sigsagmønstre, negative er blinde pletter). Forstyrrelserne forsvinder helt. Efterfølges normalt af migræne som ved migræne uden aura.

Synsforstyrrelserne ved aura er homonyme, dvs. samme billede ses af begge øjne.

Retinal migraine

Gentagne anfald med synsforstyrrelser på det ene øje, med  lysende sigsagmønstre, blinde områder eller total blindhed, sammen med migrænehovedpine.